Izveštaj o radu Alpinističkog odseka Novi Sad (AONS) za 2018. godinu

Alpinistički odsek Novi Sad (AONS) 2018. godinu završio je sa 39 članova i članica od kojih
je 1 instruktor alpinizma, 17 su stariji alpinisti pripravnici (12 m + 5 ž), 12 su mlađi
alpinisti pripravnici(8 m + 4 ž), a preostalih 9 su tečajci (5 m + 4 ž). Članovi odseka potiču iz
15 planinarskih društava i klubova.
Penjačke kartone uspona za 2018. godinu predala su 23 člana AONS sa alpinističkim zvanjima i
8 tečajaca sa završenim osnovnim tečajevima letnje ili zimske alpinističke tehnike. Prema
penjačkim kartonima, oni su u periodu decembar 2017. – decembar 2018.
godine, izveli 311 alpinističkih tura i to: 233 letnja uspona (od kojih 2 u zimskim uslovima), 48 zimskih uspona i silazaka, 2 skijaška turno spusta, 22 zimska pristupa na vrhove iznad 2.000 mnv i 6 letnjih pristupa na vrhove više od 3.500 mnv. Ostalih 8 članova AONS nisu imali
alpinističkih aktivnosti tokom 2018. godine (usled profesionalnih obaveza ili zbog
porodičnih i zdravstvenih prilika).
Uobičajeno, najviše čovek-smerova na suvoj steni popeto je u Gornjačkoj klisuri (141) i
Ovčarsko-kablarskoj klisuri (72). Kod nas se još penjalo na stenama Boračkog krša (4), a u
inostranstvu u Bugarskoj na penjalištu Vraca (14) i u Sloveniji na severnoj steni Triglava
(2). Zimski alpinistički usponi i silasci ostvareni su u Bugarskoj na Pirinu (14) i u Crnoj Gori na Durmitoru (34), gde su izvedena i 2 skijaška turno spusta.
Među zimskim pristupima na vrhove od preko 2.000 mnv, 18 ih je izvršenona planinama u
Crnoj Gori (17 na Durmitoru i 1 na Hajli), 2 u Bugarskoj (na Pirinu) i 1 u Srbiji (na Kopaoniku).
Letnji pristupi na vrhove iznad 3.500 mnv izvedeni su u Maroku na Visokom Atlasu (3) i u
Austriji i Italiji na Alpima (3).
U 2018. godini najčešće penjan smer na suvoj steni bioje „Ljubinka“ (leva ili desna) u Gornjaku,
koji su naši članovi ispenjali 45  puta. Najviše zimskih pristupa bilo je na Šljeme – Istočni
vrh (2.445 mnv) na Durmitoru (CG), gde je „Tečajskim smerom“ izvršeno i 30
zimskih alpinističkih uspona i silazaka. Najveći deo navedenog ostvaren je u okviru
alpinističkih tečajeva.
Među aktivnostima AONS i njegovih članova i članica u 2018. godini izdvajamo sledeće:
– AONS je tokom 2018. godine organizovao alpinističke tečajeve koje je vodio instruktor Obrad
Kuzeljević. Početni tečaj zimske alpinističke tehnike održan je na Durmitoru (CG) u 2
termina i to: od 18. do 24. marta – tečaj je pohađalo 14 polaznika (12 m + 2 ž), od kojih su 6
članovi AONS i od 25. do 31. marta – za 7 polaznika (2 m + 5 ž) iz ASSU, od kojih su njih 5 po
završetku stekli zvanje mlađi alpinista pripravnik / mlađa alpinistkinja
pripravnica. Isto tako i početni tečaj letnje alpinističke tehnike realizovan je za dve grupe
polaznika: prvi je izveden u junu tokom tri vikenda (2-3. jun, 9-10. jun i 23-24. jun) na Fruškoj
gori (predavanja i pokazne vežbe) i u Gornjačkoj klisuri (penjački deo). Na ovom tečaju bilo je
7 polaznika (2 m + 5 ž) od kojih su 5 iz AONS. U septembru i oktobru početni tečaj letnje
tehnike završilo je 6 polaznika iz ASSU (2 m + 4ž). Taj tečaj je održan u Subotici i na
penjalištu u Gornjaku, nakon koga su 2 polaznice stekle status mlađa alpinistkinja
pripravnica. U realizaciji navedenih tečajeva instruktoru su iz AONS pomagali Aleksandra
Bunjevčev, Zoran Marković, Vladimir Bobić, Andrej Teodorović, Dejan Nikolić i Edin
Oprašić, a iz ASSU Karolj Calbert, Milan Tomić i Iso Planić.
– U 2018. godini, Ana Savić, Dragan Pavlović, Jovan Bikicki, Milan Popović i Nikola
Padrov postali su mlađi alpinisti pripravnci nakon što su zaokružili osnovnu
alpinističku obuku (tj. završili osnovne tečajeve letnje i zimske alpinističke tehnike u

skladu sa Alpinističkim pravilnikom PSS iz 2015. godine, kojim je uvedena dvostepena
obuka – osnovna i napredna).
– U okviru Tehničkih dana koje je AONS upriličio za svoje članstvo (3-4. novembar), održan je
seminar iz prve pomoći. Predavači su bili volonteri Crvenog krsta Novog Sada, a aktivnosti
su se odvijale u Planinarskom domu PSD „Železničar“ na Popovici i na Orlovom bojištu. Uz
to, Obrad Kuzeljević je održao prezentacije o metodologiji prenošenja znanja i učenju, a
Željko Dulić je pripremio i moderirao diskusiju na temu etike u alpinizmu. Na Tehničkim
danima učestovalo je 12 + 1 članova i članica AONS.
– Na alpinističkom taboru koji je u saradnji sa KA PSS realizovao AOP u Gornjačkoj klisuri
(12-13. maj) bilo je 14 članova i članica AONS. Tamo je osim penjanja, održano i predavanje o
orijentaciji. U sklopu tabora, Obrad Kuzeljević je povodom (konačnog) odlaska u penziju za
učesnike priredio čast sa odličnom homoljskom jagnjetinom. U organizaciji KA PSS
organizovani su Tehnički dani 2018. god (7-8. decembar) u Ovčar Banji, gde je priređeno
tematsko predavanje o snegu, lavinama, kretanju po lavinoznom terenu, lavinskoj opremi,
mehanizmu povreda u lavinama i promrzlinama. Predavači su bili istruktor alpinizma
Nenad Tripković i Ivana Podkonjak. Tehničkim danima prisustvovala su 3 člana AONS.
Mile Ivanović i Damjan Gatarić su od 1. do 10. septembra 2018. godine proveli u Italiji u
Peninskim Alpima, gde su 4. septembra izašli na vrh Liskam istočni (Lyskamm Orientale)
visok 4.527mnv. Tom prilikom su za 9,5 sati prevalili oko 10 km uspona i silaska sa 880 m
visinske razlike. U navedenom periodu oni su izveli još 5 uspona do vrhova ili toponima
čija je visina između 3.000 i 4.000 mnv.
Željko Dulić i Edin Oprašić su 16. juna 2018. godne ispenjali Slovenski smer u Severnoj
steni Triglava. Smer je dugačak oko 800 m, težine II-III sa detaljima ocene IV i izlazom na
2.250 mnv. Uspon je trajao oko 10 sati, a silazak 4 sata. O iskustvu tog penjanja oni su 12. jula
održali prezentaciju za članove i članice AONS.
– Tokom visokogorske akcije na Visokom Atlasu u Maroku, Jovan Jarić je 18. i 19. juna izveo 3
pristupa na vrhove više od 4.000 m (Toubkal – 4.167 mnv, Timizguida – 4.089 mnv, Ras
Ouanoukrim – 4.083 mnv).
– Na redovnoj izbornoj Skupštini Planinarskog saveza Vojvodine održanoj 17. marta 2018.
godine u Novom Sadu, naš član Vladimir Bobić izabran je za predsednika KA PSV.
Obrad Kuzeljević je i 2018. godine radio sa polaznicima Kampa za mlade alpiniste koji se u
organizaciji KA PSS održao u Ovčar Banji (19-21. oktobar). Na kampu iz AONS učestvovali su
Dajana Kovačević i Miljan Džudović .
– U okviru interne škole alpinizma, tokom 2018. godine treninzi su se održavali na
penjalištu ispod Petrovaradinske tvrđave. Treninzima su osim naših članova
prisustvovali i drugi zainteresovani pojedinci.
– Na Fruškogorskom maratonu održanom 28-29.aprila, članovi AONS su dežurali na svojoj
(tajnoj) kontrolnoj tački ispod Dumbovačkog potoka. U okviru akcije „Dan u prirodi“ koja se
26. maja odvijala na Fruškoj gori na Letenci, članovi AONS bili su angažovani oko
postavljanja zip lajna, kao i kontrole i bezbednosti spusta. Povodom „Svetskog dana
čišćenja“ (Worldcleanupday) 15. septembra održana je Ekološko-volonterska akcija čišćenja
smeća sa strmine Petrovaradinske tvrđave kojom prilikom je sakupljeno 16 tona i 650 kg
smeća (najviše u Srbiji). Organizatori su Urbani gerila ratnici iz podzemlja (UGRIP).  Za ovu akciju AONS ekipu organizovao je Dragan Pavlović. Članovi AONS bili su
prisutni i na Sajmu lova, ribolova i sporta (6-7. oktobar).
– Na RTV1 u emisiji „Pod istim krovom“ prikazan je prilog o alpinistima iz Novog Sada
(premijerno 3.2.2018. godine i u 4 reprizna tarmina). Izveštaji o održanim alpinističkim

tečajevima u organizaciji AONS objavljeni su u internet časopisu „Moja planeta“ br. 71
(autorka Ana Savić– zimski tečaj) i br. 73 (autorka Ljiljana Spasojević– letnji tečaj).
– Na konkursu PS za sport i omladinu za finansiranje posebnog programa afirmacije žena u
sportu, PSD „Železničar“ Novi Sad dodeljeno je 50.000,00 dinara za nabavku alpinističke
opreme (Rešenje br. 116-401-6234/2018-02 od 14. decembra 2018. godine).
– Prema penjačkim kartonima za 2018. godinu, Željko Dulić je najbolje rangirani član
AONS koji je za 14 izvršenih uspona osvojio 309,98 bodova, dok je Mile Ivanović izveo najveći
broj alpinističkih tura – 29. Među ženama najuspešnija je Aleksandra Bunjevčev sa 184,37
bodova ostvarenih za 20 alpinističkih tura.

 

Red.

broj

Izvod iz RANG LISTE ALPINISTA VOJVODINE za 2018. god Broj

tura

Broj

bodova

Ime i prezime Planinarsko društvo (klub)
1 Željko Dulić sap PD „Vilina vodica“ Bukovac 14 309,98
2 Vladimir Bobić sap PSK „Sirig“ Sirig 24 259,80
3 Zoran Marković sap PSD „Železničar“ Novi Sad 27 256,53
4 Mile Ivanović sap PK „Gučevo“ Loznica 29 234,58
5 Damjan Gatarić map PSD „Železničar“ Novi Sad 19 200,03
6 Aleksandra Bunjevčev sap PSD „Železničar“ Novi Sad 20 184,37
7 Edin Oprašić sap PSD „Stražilovo“ Sr. Karlovci 12 156,15
8 Andrej Teodorović sap PSD „Železničar“ Novi Sad 17 154,07
9 Denis Ivanović sap PSD „Železničar“ Novi Sad 12 150,61
10 Obrad Kuzeljević ia PAK „Celtis“ Sombor 15 142,76
11 Vesna Kamenarović sap PSD „Železničar“ Novi Sad 20 135,07
12 Jovan Bikicki map PSD „Železničar“ Novi Sad 11 74,64
13 Dejan Nikolić sap PSD „Železničar“ Novi Sad 6 72,63
14 Jovan Jarić map PD „Kinđa“ Kikinda 8 58,23
15 Ana Savić map PSD „Železničar“ Novi Sad 12 50,63
16 Nedeljko Stevanović sap PK „Gučevo“ Loznica 6 48,02
17 Dragan Pavlović map PSD „Laza Marković“ Irig 7 41,18
18 Dajana Petin Kovačević t-lt PSD „Železničar“ Novi Sad 7 30,52
19 Ivan Pospiš t-lt PSD „Laza Marković“ Irig 4 24,19
20 Dragana Jovanović sap PK „Gučevo“ Loznica 5 23,79
21 Milan Popović map PSD „Železničar“ Novi Sad 4 23,58
22 Vesna Radojević map PSD „Železničar“ Novi Sad 3 21,72
23 Nikola Padrov map PSD „Železničar“ Novi Sad 3 21,72
24 Miroslav Mančić t-zt PSD „Železničar“ Novi Sad 3 21,72
25 Milena Kojadinović map PD „Fruška gora“ 3 19,84
26 Ljiljana Spasojević t-lt PSD „Železničar“ Novi Sad 4 19,46
27 Željko Golubović t-lt PK „Gučevo“ Loznica 4 19,46
28 Mile Medaković t-lt PSD „Železničar“ Novi Sad 19,46
29 Jelena Jana Komnenić t-lt PD „Pobeda“ Beograd 2 17,15
30 Jelena Ignjatijević t-lt PK EST Beograd 2 17,15
31 Mišo Nikolić sap PD „Vilina vodica“ Bukovac 4 12,22

 

Legenda – alpinistička zvanja:

  • ia – instruktor alpinizma
  • sap – stariji alpinista pripravnik / starija alpinistkinja pripravnica
  • map – mlađi alpinista pripravnik / mlađa alpinistkinja pripravnica
  • t-lt – tečajac / tečajka – završen tečaj letnje alpinističke tehnike
  • t-zt – tečajac / tečajka – završen tečaj zimske alpinističke tehnike

Izveštaj napisala
Vesna Kamenarović – starija alpinistkinja pripravnica

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *